MASTER PLAN PENTRU BARAJELE DIN REGIUNEA AUTONOMA KURDISTAN – IRAK

Compania: Aquaproiect

Buget proiect: 911.836 USD

Beneficiar:

Ministerul Agriculturii si Resurselor de Apa – Directoratul General Pentru Baraje si Lacuri de Acumulare – Regiunea Autonoma Kurdistan – Irak

Data receptiei: 04.2014

Sef proiect: Catalin Vladut Popescu

Obiectivul acestui studiu a fost de a furniza un master plan al barajelor pentru regiunea Kurdistan.

Proiectul a fost impartit in 3 faze:

Faza 1 – Cuantificarea resurselor de apa si revizuirea amplasamentelor de baraje existente si planificate, inclusiv: Colectare de date; Studiu hidrologic general; Identificarea preliminara a noi amplasamente de baraje

Faza 2 – Caracterizarea cerintelor de apa si inventarul amplasamentelor de baraje, inclusiv: Identificarea cerintelor de apa; Caracterizarea repartizarii actuale de apa si evaluarea interpretarii; Evaluarea amplasamentelor de baraje; Proiectare si modelul instrumentului de difuzare

Faza 3 – Propunerea Master Planului pentru baraje, inclusiv: Elaborarea Master Planului pentru baraje; Implementarea instrumentului de difuzare