POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecţia datelor dvs. personale în timpul utilizării site-ul nostru web (www.aric.org.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este ASOCIATIA ROMȂNĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI (ARIC). La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ARIC respectă prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal revine ARIC în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

 

 1. SECURITATEA DATELOR

Pentru protecția datelor dumneavoastră, ARIC.a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 1. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele 4 și 5).

2.2. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 6 Cookies.

 

 1. PARTENERI/ÎMPUTERNICIŢI

Datele colectate de ARIC vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de ex: dacă ARIC este obligata in virtutea unei prevederi legale sa furnizeze informatii autoritatilor sau institutiilor avand competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității, ori instanţelor de judecata)
 • Furnizorilor de diverse servicii (de contabilitate, de curierat , etc)
 • Firmelor care oferă servicii de găzduire a paginii web şi de întreținere tehnică a website-ului.
 • Auditorilor financiari sau juridici.

Împuterniciţii sunt atent selectați și se obligă sa asigure , prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu exceptia cazului in care tertii actioneaza pentru atingerea scopurilor prelucrarii descrise prin prezenta, caz in care aceleasi conditii privind masurile tehnice si organizatorice se aplica si acestora.

 

 1. PRELUCRARI ALE DATELOR PENTRU CARE NU ESTE NECESAR CONSIMȚAMANTUL

Datele personale transmise prin intermediul formularului de contact  de pe website sau prin e-mail la adresa aric@aric.org.ro vor fi prelucrate fără a fi necesar consmiţământul dvs. prealabil.

 • Formular de contact. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile datelor de contact pe care le furnizati pentru a primi răspunsul.
 • E-mail : la transmiterea unui e-mail catre aric@aric.org.ro , vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile datelor de contact pe care le furnizati pentru a primi raspunsul.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu vă vom putea furniza informatiile solicitate.

 

 1. PRELUCRĂRI ALE DATELOR PENTRU CARE ESTE NECESAR CONSIMȚĂMÂNTUL

 

 • Prin completarea formularului de pe pagina web aric.org.ro vă puteti exprima acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor dvs. de contact
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre activitatea, serviciile și evenimentele organizate de ARIC
 • Justificare: Consimțământ
 • Durata de stocare: 36 luni
 • Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi informari despre activitatea ARIC

 

 1. COOKIES

Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform Regulamentului European nr. 2016/679 beneficiati de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul de acces – puteti solicita o copie a datelor personale prelucrate ;

Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestati exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziţie – puteţi să va opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (anspdcp@dataprotection.ro );

Dreptul de retragere a consimţămantului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimţământul dvs, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteţi cere şi obţine intervenţia umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi puteţi contesta decizia.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, prin transmiterea unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara 48, cladirea Crystal Tower, etaj 13, sector 5 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@aric.org.ro.