02_Bucharest-Constanta-motorway-art
Studiu tehnic detaliat, servicii de achizitii si supervizarea lucrarilor de constructive a autostrazii Bucuresti – Constanta, tronsoanele Drajna-Fetesti si Fetesti-Cernavoda

In cadrul acestui contract, Louis Berger a furnizat servicii de consultanta cu o valoare de peste 5 milioane de euro. Serviciile au inclus realizarea proiectului tehnic detaliat, cu toate studiile si investigatiile de teren necesare, realizarea detaliilor de executie, a raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului si a planului de intretinere a autostrazii, diverse studii de fezabilitate, servicii de achizitii conform regulamentelor FIDIC si ale Comisiei Europene, impreuna cu evaluarea ofertelor si asistenta pe perioada negocierii contractelor si Programul si Manualul de Intretinere si Operare. Louis Berger a avut rolul “Inginerului”, asigurand finalizarea proiectului la timp si in bugetul alocat.

Lucrarile proiectului au inclus constructia de zone de parcare si odihna, 4 poduri si viaducte, 8 pasaje, inclusiv unul care va furniza accesul din drumul national 3B catre autostrada printr-un nod rutier de asemenea inclus in proiect, un Centru de Intretinere si Control si o Statie de taxare. Valoarea lucrarilor de constructive a fost de aproximativ 125 milioane de Euro.